O mnie

Katarzyna Kuroczka (dawniej Bereta; pseud. Maria Migda) - doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, eseistka, krytyk literacki, poetka, prozaik, nauczyciel dyplomowany. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury (2014, 2018). Autorka wywiadów z ważnymi postaciami polskiej kultury, literatury i nauki (Wiesław Myśliwski, prof. Franciszek Bunsch, prof. Dorota Simonides, Henryk Waniek, prof. Stanisław S. Nicieja, Krzysztof Czyżewski, Tadeusz Kijonka, Wojciech Kuczok, Weronika Murek, prof. Aleksander Nawarecki, prof. Zbigniew Białas, prof. Ryszard Kaczmarek, Grzegorz Chudy, ks. prof. Jacek Kempa). Za rozmowę z prof. Zbigniewem Białasem Nie jestem apologetą Sosnowca nominowana do nagrody Local Press 2016 przyznawanej przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w Warszawie.

W lutym 2017 roku ukazała się jej książka naukowa Literatura światów planowanych. O prozie socrealistycznej na Górnym Śląsku (Cieszyn 2017), której publikację hojnie wsparł finansowo ks. abp senior Damian Zimoń. Pozytywną recenzję do druku napisał prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki, kierownik Zakładu Teorii Literatury Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz juror Nagrody Literackiej Gdynia. Opinię na czwartą stronę okładki napisał również prof. dr hab. Dariusz Rott, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego oraz Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Książka była recenzowana, omawiana i wspominana na łamach takich periodyków, jak: „Nowe Książki”, „Topos”, „Śląsk”, „Zaranie Śląskie. Seria druga”, „Prowincja”, „Szafa”, „Hajduczanin”, „Dziennik Zachodni”, „Śląski Kurier. Wnet”, a także na stronie internetowej Kuźni Literackiej z Gniezna oraz w Radiu Katowice. Spotkania promocyjne odbyły się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Katowicach oraz w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Autorka licznych tekstów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i literackich w takich periodykach, jak: „Antoni”, „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”, „CzasyPismo”, „Euphorion”, „Górnik Polski”, „Guliwer”, „Hajduczanin”, „Indeks”, „Konspekt”, „Latarnia Morska”, „Metafora”, „Migotania”, „Orbis Linguarum”, „Prowincja”, „Szafa”, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, „Śląsk”, „Śląskie Miscellanea”, „Wiadomości św. Jadwigi”, „Zalew Kultury”, „Zaranie Śląskie. Seria druga”, „Zeszyty Chorzowskie”, „Zwrot”. 

Jej artykuły znajdują się w następujących zbiorowych publikacjach: Gustaw Morcinek − 120-lecie urodzin, Wymiary powrotu w literaturze, Literatura dla dzieci i młodzieży (1945−1989) (t. 3 oraz t. 4), Polska literatura popularna (t. 1), Portrety kobiecości, Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach, Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność, Zobaczyć i usłyszeć Śląsk. W 5. tomie Słownika pisarzy śląskich opublikowała trzy biogramy: Jana Baranowicza, Marii Klimas-Błahutowej i Leona Wantuły, w 4. tomie Encyklopedii Województwa Śląskiego ukazał się jej obszerny artykuł Literatura polskojęzyczna na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, a w 5. tomie tejże Encyklopedii ukazał się artykuł Turniej Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk”. Jest autorką posłowia do książki Alojzego Lyski Jak Niobe…  opowieść górnośląska

Fragmenty jej najważniejszego utworu literackiego, dramatu Ja, Gustaw, były emitowane w Radiu Katowice. Na antenie tej rozgłośni wystąpiła także w kilku programach poświęconych jej twórczości literackiej, badaniom naukowym i projektom edukacyjnym („Szkoła bardzo wieczorowa”, „Więcej kultury proszę”, „Ligoniowe radio”, „Artystyczne spotkania Macieja Szczawińskiego”, „Czy to prawda, że...” oraz „Infostrada. Magazyn reporterów”).

Naukowo interesuje się historią, kulturą i literaturą Górnego Śląska (XIX i XX wiek), realizmem socjalistycznym, propagandą w literaturze, w tym dla młodego odbiorcy, życiem literackim Chorzowa, biografiami śląskich pisarzy.

Należy do Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego (od 2013 roku). Od lutego 2014 roku do grudnia 2016 roku była odpowiedzialna za stronę GTL i „Śląska” www.slaskgtl.pl, którą sama zaprojektowała, a od maja 2014 roku do grudnia 2016 roku była jeszcze odpowiedzialna za dział krytyki literackiej w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Śląsk”.

Ponadto hobbystycznie zajmowała się fotografią. Jej zdjęcia były nagradzane i wyróżniane, brały udział w kilku wystawach zbiorowych i jednej indywidualnej, a także były publikowane w miesięcznikach „Śląsk”, „Zalew kultury”, „Wiadomości św. Jadwigi” oraz w publikacjach zwartych Obiektywnie śląskie oraz Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek.

Debiutowała:

- w prasie w 1998 roku (była redaktorem naczelnym i autorką wielu artykułów i wywiadów w założonym przez siebie miesięczniku parafialnym „Antoni” [posiadającym numer ISSN], który prowadziła od marca 1998 roku do grudnia 2000 roku),

- w zwartej publikacji zbiorowej w 2003 roku (W Karmelu pięknym ogrodzie. Antologia poezji OCDS - w zbiorze znalazło się kilka jej wierszy),

- pierwszą własną samodzielną książką w 2009 roku (zbiór opowiadań Człowiekowo oraz tomik poezji Pojadę na wózku serca, były to pierwsze książki jej autorstwa z numerem ISBN, w 2007 wydała jeszcze skrypt dla słuchaczy CKUE, ale bez numeru ISBN).

Niestety debiut, jak to debiut, rzadko bywa dobry. Jest jednak faktem (czasami zawstydzającym), który trudno wymazać z życiorysu, choć niektórzy twórcy próbują to uczynić.

Komentarze